45 dernek, muayenehane doktorlarını “sistem dışına iten” yönetmeliği yargıyı taşıyor: Yurt dışına göç artacak, hastalar mağdur olacak

T24 Haber Merkezi

45 farklı uzmanlık derneği, 1 Ocak prestijiyle uygulamaya konacak olan Özel Hastaneler Yönetmeliği ile muayenehane tabiplerine getirilen kısıtlamalara düzenledikleri basın toplantısıyla reaksiyon göstererek tabiplerin bağımsız ve özgürce serbest çalışma haklarının ellerinden alındığını savundu. Yönetmeliğin iptal edilmemesi halinde; “sistem dışına itilen hekimlerin yanı sıra, bu hekimlerden sıhhat hizmeti alan binlerce hasta ve hasta yakınının da mağdur olacağı lisana getirildi. Ayrıyeten, yönetmeliğin; hastanelerde ameliyat yapmaları engellenen hekimlerin yurt dışına göçüne neden olacağı belirtilirken, sıhhat turizmini de olumsuz tarafta etkileyeceği anlatıldı. 

45 farklı uzmanlık derneği; 6 Ekim tarihinde yürürlüğe giren Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne karşı Muayenehaneler Derneği’nin konut sahipliğinde basın toplantısında düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında; Muayenehaneler Derneği Başkanı Dr. Cihangir Çakıcı, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nde Dr. Turgut Aydın, Muayenehaneler Derneği İstanbul Temsilcisi Dr. Murat Emanetoğlu, Riskli Gebelikler ve Riskli Bebekler Derneği’nden Dr. Arda Lembet, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği’nden Dr. Hüseyin Güner, Türk Cerrahi Derneği’nden Dr. Ahmet Serdar Karaca konuşmacı olarak yer aldı.
 
 

Yönetmelik ne diyor? 

Resmi Gazete’de 6 Ekim’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiliklik Yapılmasına dair Yönetmelik’te; şu unsur yer aldı:
 
“Muayenehanesi bulunan tabipler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve SGK talep edilmemek kaydıyla; muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini yıllık mukavele yapmak suretiyle ve ilgili branşta boş uzman tabip takımı olması halinde tıp merkezlerinde yapabilirler. Tıp merkezlerinin boş uzman doktor takımı olmaması durumunda, ruhsatında ve/veya faaliyet müsaade evrakında kayıtlı uzman tabip branşlarındaki toplam takım sayısının yüzde 15’ine kadar uzman doktorla kontrat imzalayabilir. Tıpkı branşta birden fazla doktorla mukavele imzalanmak istenmesi durumunda, ilgili branşın toplam takım sayısının üçte birinden fazla uzman tabip ile mukavele imzalanamaz.”

“7 bin hekim sistem dışına itiliyor” 

Toplantıda konuşan Muayenehaneler Derneği Lideri Doç. Dr. Cihangir Çakıcı, muayenehanesi olan 7 bin tabibin sistem dışına itildiğini ve özgür çalışma haklarının ellerinden alındığını belirterek,  diye konuştu. 

Sağlık Bakanlığı tarafından Ocak 2023 itibariyle uygulamaya konacak yönetmeliğin iptali için bugüne kadar yaptıkları tüm davetlere sessiz kalındığının; Sıhhat Bakanlığı’ndan randevu alamadıklarının altını çizen Çakıcı;  dedi.

“Yönetmelik, ülke iktisadına ve ülke tanıtımına vurulmuş bir darbe olacak”

Toplantıda konuşan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği’nden Dr. Hüseyin Güner de, “Muayenehane tabipleri artık ameliyat yapamayacak, bizim işimiz ameliyat yapmak. Çünkü birçok yanık hasta, dudak damak yarığı olan bebekler, eli, kolu, bacağı, yüzü anomalili doğan çocuklar, parmağı kopan ya da yaralanan emekçiler, yüzü, gözü yaralanan çocuklar üzere birçokları özel muayenehanelerden yararlanamayacaklar. Birçok kanserli hastanın tedavisi aksayacak” ifadesini kullandı. 

Güner,“6 Ekim kararları kamusal doktor açığını kapatmak için hazırlanan ve tabipleri kamuda çalışmaya zorlayan bir kararname olarak hazırlandığını düşünüyoruz. Halbuki bizler esasen yarı vakitli kamu hizmetine seve seve dayanak veririz. Ve bu açığı kapatırız. Lakin bizden görüş istenmiyor” dedi.

Güner, şöyle konuştu:

“Mesleğimizin tehdit altında olduğunu düşünüp, fonksiyonsuz kaldığımızı algıladık. 10 tabipten 1’i olan ve özel hastaneleri kullanan doktorlardan biri değilseniz hastalarınızla vedalaşmak zorundasınız. Bu muayene tabiplerini değil direkt toplumu, toplum sıhhatini ligilendiren bir durum. 

Plastik cerrahları da sıhhat turizminden yoksun kalacağı için bu durumdan çok etkilenecekler.

Birçok ülkeden, Avrupa’dan hastalar buraya ameliyat olmaya geliyorlar. Ülkemizin tanıtımında çok kıymetli rol oynayan sıhhat turizmi faaliyetleri ve buna bağlı gelirler; biz hür tabipler sayesinde bu kadar ilerledi ve arttı. Bu da ülke iktisadına ve ülke tanıtımına vurulmuş bir darbe olacaktır.” 

“Sağlık turizmine muayene tabipleri önemli katkı veriyor”

Güner, T24′e yaptığı açıklamada; “Sağlık turizmi gelirlerine muayene tabipleri önemli katkı veriyorlar. Bunların paydaş dalları ile, (havayolu, oteller vb.) 7-10 milyar dolar ortasında açıklanan bütçe, başka paydaşları işin içine katında 30 milyar dolara kadar çıkıyor. Ülkeyi bu kesimden gelecek gelir önemli manada kalkındırabilir”  dedi. 

“Gelin diye ısrar eden ülkeler var, işsiz kalamayız” 

Güner, bu durumun yurt dışına tabip göçünün hızlandıracağını söyledi: 

“Bu 7 bin tabip mesleklerini en üst düzeyde icra ediyorlar. 10 tabip ortasından 9 şanssız doktordan olacaksam, işsiz kalamam. Gel gel diye ısrar eden bir sürü ülke var. Kapımızı çalıyorlar, Danimarka, Hollanda, Almanya bilhassa. Devlet de özel dal de yetişmiş Türk tabiplerinin orada çalışmasının önünü açtı. Daha yeterli yarar var, daha düzgün koşullar var, yarın ne olacak tasası yok. En üst düzeyde hizmet veren sıhhat çalışanı ve başkalarını yurt dışından toplamaya çalışıyorlar.” 


Fotoğraf: Beğenilen Yel

“Yurt dışında çalışan doktorlarımızın sayısı 20 bini geçti” 

Basın toplantısında kelam alan Muayenehaneler Derneği İstanbul Temsilcisi Dr. Murat Emanetoğlu yönetmelik nedeniye paydaş kesimlerin de etkileneceğini, yüzlerce kişinin işsiz kalacağını belirtti. 

Emanetoğlu, “Hekimler dahil nitelikli insan göçü büyük problemlerden biri. Yurt dışında misyon yapan doktor sayımız 20 bini geçti. Bütün dünyada sıhhat hizmeti açığı var. Tabipler ameliyat yapmazsa sıhhat sistemi düzelecek mi? Bizim bu hizmeti yaygınlaştırmamız lazım” diye konuştu. 

Emanetoğlu, “Hizmete açılan ve yatak kapasiteleri verimli kullanılmayan kent hastaneleri ile başka Devlet hastanelerinde hür doktorların, yatan hastalarının tedavi ve ameliyatlarını yapabilmeleri için tüm düzenlemelerin yapılması gerekir.  Misal biçimde kamuda misyonlu tabiplerin de makul mesai saatleri dışında kayıtlı ve vergilendirilmiş olarak hür hekimlik yapabilmeleri, özel hastane ve tıp merkezlerinde çalışabilmeleri sağlanmalıdır. İnsan kaynağımızı kamu-özel olarak azamiye çıkararak en verimli formda kullanmanın yolunun bu olduğunu düşünüyoruz” sözlerini kullandı. 

“Hastaya yaklaşım algoritmaları sekteye uğrayacak” 

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ismine toplantıda konuşan Dr. Turgut Aydın; “Bu düzenleme, yalnızca doktorun değil tıpkı vakitte hastanın da mağduriyetine sebep olacaktır. Şu an hastanede takımlı çalışan ve bu düzenlemeden etkilenmeyen bir doktor, çalıştığı kurumdan ayrılmak durumunda olduğunda mesleğini nerede ve nasıl icra edecektir? Kelam konusu düzenleme, meslektaşlarımızın hekimlik uygulamalarında yalnızca cerrahi kısmını ellerinden alıp kadük bırakmayacak, birebir vakitte hastaya yaklaşım algoritmalarını da sekteye uğratacaktır” dedi.

“Yönetmeliğin geri çekilmesini bekliyoruz” 

Basın toplasında kelam alan Riskli Gebelikler ve Riskli Bebekler Derneği’nden Dr. Arda Lambet de “Hastalarımızın doktor seçme özgürlüğünü büsbütün ortadan kaldıran ve  biz doktorların de işini yapmasına sınırlama getiren bu yönetmeliğin sorun doğuracağı aşikârdır. Acilen geri çekilmesini bekliyoruz” dedi.

Yönetmeliğe reaksiyon gösteren 45 tıp derneği şöyle:

Muayenehaneler Derneği, Türk Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Üroloji Derneği, Türk Üroonkoloji Derneği, Türk Radyoloji Derneği, Türk Ağır Bakım Derneği, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Diyabet, Obezite ve Beslenme Derneği, Fıtık Derneği, Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği, Rejyonel Anestezi Derneği, Resüsitasyon Derneği, Türkiye Fizikî Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Bariatrik Metabolik Cerrahi Derneği, Cerrahi Onkoloji Derneği, Endokrin Cerrahisi Derneği, Kontinans Derneği, Türk Algoloji Derneği, Pediatrik Üroloji Derneği, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Endokrinolojide Diyalog Derneği, Türk Nöroşirurji Derneği, Kalça Diz Atroplasti Derneği, Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği, Türkiye Göğüs Hastalıkları Dernekleri Federasyonu, Türk Cerrahi Derneği, Türk El ve üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği, İşyeri Tabipleri Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Dermatoloji Dermeği, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Türk Ostomi Cerrahisi Derneği, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği ,Türk Pediatri Kurumu Derneği, Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Nöroloji Derneği, Türk Oftalmoloji Derneği, Türk Oftalmoloji Derneği, Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği ve Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir