AKP’li müteahhit şehit ormanına göz dikti

Mersin’in merkez Mezitli ilçesi Esenbağlar mahallesinde Şehit Fatih Soydan ismine düzenlenen hatıra ormanı alanının ranta kurban edilmesine yönelik çalışma yapıldığı ortaya çıktı. İlçede kupon arazi olarak bilinen 2 bin 32 metrekare büyüklüğündeki yere dikilen şehit ismini taşıyan tabela ile içindeki zeytin fidanları kimliği meçhul kişi yada bireyler tarafından söküldü.

Değerinin 10 milyona olduğu söz edilen arsa ile ilgili Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü’nce tutulan teknik raporda ise hiç ilgisi bulunmamasına karşın, AKP’li müteahhit Fahri Örener işgalci olarak gösterilerek hak sahibi olmasının yolu açıldı. İlgili belediye ise yerin hiç kimsenin işgalinde, kullanımında olmadığı istikametinde itirazda bulunarak yeşil alana dönüşmesini önerdi.

TABELASI VE ZEYTİN FİDANLARI SÖKÜLDÜ

Mezitli Belediyesi, Tunceli’ye bağlı Geyiksuyu beldesinde 2006’da PKK’lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit düşen Jandarma Er Fatih Soydan, anısına etrafında yeni yapılaşmanın olduğu hazine toprağında hatıra ormanı oluşturdu.

Esenbağlar mahallesinde 2 bin 032 metrekare alan tel örgülerle çevrilip “Şehit Fatih Soydan Hatıra Ormanı” tabelası konulurken, zeytin fidanları da dikildi. Kelam konusu alana dikilen şehit tabelası ve zeytin fidanları ise bir mühlet evvel kimliği bilinmeyen kişi yada şahıslar tarafından bir gece operasyonuyla sökülmesi rant kuşkusu doğmasına yol açtı.

ORMAN VASFINDAN ÇIKARTILIP, 2B KAPSAMINA ALINDI

Kayıtlarda ‘Orman’ olarak tescili arazinin ranta dönüşmesi için birinci mahzur olan vasfının değiştirilmesi çalışması ise 2019’da başladı. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü’nce oluşturulan heyet, alanda incelemelerde bulundu.

Heyetin yaptığı incelmeme sonucunda rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda orman vasfından çıkartılarak 2B yasası kapsamına alınmasının uygun olacağı şu tabirlerle özetlendi:

“Esenbağlar mevkiinde Fahri Örener işgalinde bulunduğu ve işgalince orman dışına çıkarılması istendiği eksper tarafından bildirilen yerde kurulumuzca inceleme yapıldı. Yapılan incelemede talep edilen sahanın 37 nolu Orman Kadastro Kurul Başkanlığı’nca 22.04.2020 tarih ve 43 nolu mahkeme kararlarına nazaran hudut düzenleme tutanağında detayları açıklandığı biçimde orman sayılan 364 ada 2 nolu tapulama parselinin tamamını kapsadığı görüldü.

Bu yerin 31.12.1981 tarihinden evvel bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olduğu tarla ve bahçe niteliğinde tarım toprağına dönüştüğü, hala birebir özelliğini sürdürdüğü bu niteliği ile kullanılmasında fayda olduğu görülmektedir.

364 Ada 2 nolu tapulama parselinin tamamı olarak yapılan tespitlere motamot uyularak (364 Ada 2 parsel nolu Devlet Ormanının tamamının) 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 3302 sayılı kanunla değişik 2B hususu uyarınca hazine ismine orman sonları dışına çıkartılmasına oy birliğiyle karar verildi.”

RAPORDA AKP’Lİ MÜTEAHİT İŞGALCİ OLARAK GÖSTERİLDİ

Söz konusu raporun en can alıcı noktası ise AKP’li Müteahhit Fahri Örener’in işgalci olarak gösterilmesi oldu. Yıllardır AKP Mezitli İlçe teşkilatında siyaset yapan Fahri Örener’in, siyasi nüfuzunu kullanarak kelam konusu alanda işgalci olarak kendisini gösterdiği, böylelikle 2B uygulaması sırasında birinci derecede hak sahibi olmasının önünü açtığı argüman ediliyor.

BELEDİYE İTİRAZDA BULUNDU

Esenbağlar Mahallesi’nde Şehit Fatih Soydan ismine yaptırılan hatıra ormanı, tabelası ve zeytin fidanlarının sökülmesi rant savını ayyuka çıkardı. Kelam konusu pahalı yerin 2B kapsamında değerlendirileceği ve bir şahsa verileceği savları üzerine Mezitli Belediyesi harekete geçti.

Belediye, Etraf ve Şehircilik Müdürlüğü’ne 13.10.2020 tarihinde yaptığı itiraz yazısında kelam konusu parselin tapu kayıtlarında orman alanı olarak göründüğüne dikkat çekerek, “Belediyemiz arşivinde bulunan bilgi ve dokümanlara nazaran kelam konusu parseli içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Belediye Meclisimizin 1998 tarih ve 53 sayılı kararıyla konut alanı olarak işaretlenmiştir. Anılan yer orman vasfı bulunduğundan bir devir Fatih Soydan Koruluğu olarak belirlenmiştir” denildi.

Halen Fatih Soydan Hatıra Ormanı olarak da bilinen alanın tabelasının söküldüğü ve orman kadastro çalışmaları sırasında hazine tarafından 2B kapsamına alınarak özel bir şahsa verileceğine yönelik şikâyetlerin Mezitli Belediyesi’ne iletildiğine dikkat çekilen resmi yazıda şu tabirlere yer verildi:
“Geçmişte şehidimiz Fatih Soydan ismine planlanan ve ‘hiç kimsenin işgalinde, kullanımında olmadığı’ halde kadastro çalışmalarına nazaran orman hududu dışına çıkarılması kabul edilir gözükmemektedir. Tarım yeri özelliği ile kullanımında faydası kabul edilen kadastro komitesinin fikrinin de çelişkiler içerdiği gözlenmiştir.”

“KAMU FAYDASI GÖZETİLSİN”

Resmi yazıda kelam konusu alanın 1/5000 Nazım İmar Planı’nda yeşil alan olarak işaretlenmesi konusunda Büyükşehir Belediyesine müracaatta bulunulduğu, bu çeşit yerlerin öncelikle kamu maksatlı kullanılmasının gözetilmesi gerektiğinin de altı çizildi.

Yapılan teknik incelemede hazırlanan rapora atıfta bulunarak orman vasfını kaybettiğine vurgu yapılırken, daha sonra koruluk olarak planlamasının da dikkate alınmadığının altı çizilen itiraz yazısında, “Yine inceleme raporuna nazaran, hiçbir fiili süreç, kullanım ve bu istikamette bir kayıt olmamasına karşın bir şahıs tarafından kullanıldığı da kadastro çalışmasında belirtilmiştir” tabirlerine yer verildi.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir